Hutia te rito o te harakeke,If you pluck out the centre shoot of the flax,
Kei whea te korimako e koo?Where will the bellbird sing?
Ka rere ki uta, ka rere ki tai.It will fly inland, it will fly seawards.
Kii mai koe ki au,If you ask me,
he aha te mea nui i te ao?What is the most important thing in the world?
Maaku e kii atu,I will reply,
He tangata, he tangata, he tangata!It is people, it is people, it is people!

Tony Bridge Artist Copyright © 2020 All Rights Reserved